W dniach 22-23 października 2013 roku w Bydgoszczy odbył się I Międzynarodowy Kongres Ekologii Miast ECOMETROPOLIS. To pierwsze i jedyne wydarzenie w randze kongresu w Polsce, które analizuje i ocenia działania zmierzające do zrównoważonego rozwoju miast oraz metropolii.

W tym roku gościliśmy w Bydgoszczy około 150 uczestników, wydarzenie to zaszczycili swoją obecnością między innymi: senator Andrzej Kobiak z Komisji Środowiska Senatu RP, attache Ambasady Francji Romain Su oraz autorytety ze środowisk: nauki, samorządu terytorialnego, administracji publicznej, sfery gospodarki i odpowiedzialnego społecznie biznesu.

I Międzynarodowy Kongres Ekologii Miast ECOMETROPOLIS był spotkaniem nie tylko specjalistów z dziedziny ochrony środowiska, ale przede wszystkim forum wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami administracji publicznej, świata nauki i przedsiębiorcami. To konfrontacja teorii i praktyki, której nadrzędnym celem jest wypracowanie właściwych rozwiązań gospodarczych warunkujących zrównoważony rozwój obszarów miejskich. Obrady ECOMETROPOLIS dobrze posłużyły prezentacji wzorcowych rozwiązań proekologicznych podejmowanych w Polsce i w Europie.

 

PROGRAM I Kongresu ECOMETROPOLIS 2013

22 października 2013 r. (wtorek), Centrum Kongresowe Opery Nova w Bydgoszczy, sala Manru

9:30 - REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

10:00 - UROCZYSTE OTWARCIE KONGRESU

10:10 - REFERAT PLENARNY
Energetyka ekologiczna w ocenie potencjału gospodarczego i racjonalności działań na obszarach miejskich i metropolitarnych.
prof. dr hab. Andrzej Nienartowicz, dr Mieczysław Kunz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

I blok tematyczny: Równoważenie gospodarki miejskiej poprzez proekologiczne zarządzanie miastem.

10:30 - Proekologiczne zarządzanie środowiskiem miasta.
dr Grażyna Ciemniak, Wiceprezydent Miasta Bydgoszczy

10:45 - Odzysk energii przez zintegrowane systemy gospodarowania odpadami.
dr Adam Pilecki,  MKUO ProNatura Sp. z o.o. Bydgoszcz

11:00 - Gospodarka wodno-ściekowa jako przykład dobrych praktyk.
mgr inż. Stanisław Drzewiecki, Prezes Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Bydgoszcz

11:15 - Francuskie inicjatywy dla zrównoważonego rozwoju miast.
Romain Su, Ambasada Francji.

II blok tematyczny: Proekologiczne usługi miejskie

11:30 - System Rower + Kolej jako ważny nurt przekształceń aglomeracyjnych systemów transportowych - przykład Trójmiasta.
dr Piotr Kuropatwiński, Prezydent European Cyclists Federation, Gdańsk

11:45 - Inwestycje energooszczędne sektora publicznego w Ełku.
Tomasz Andrukiewicz, Prezydent Miasta Ełk

12:00 - Ekologia Miasta.
Andrzej Pietrasik, Burmistrz Miasta Płońsk

III blok tematyczny: Efektywność energetyczna i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

12:45 - Efektywność energetyczna, a odnawialne źródła energii.
dr Krzysztof Napieraj Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz

13:00 - Optymalizacja miejskiego systemu energetycznego w oparciu o OZE.
Włodzimierz Ehrenhalt Prezes Stowarzyszenia Energii Odnawialnej, Warszawa

13:15 - Finansowanie projektów energetyki wiatrowej – doświadczenia i możliwości.
Jacek Karolczak, Dyrektor Banku Ochrony Środowiska

IV blok tematyczny: Dobre praktyki w proekologicznym zarządzaniu środowiskiem.

13:45 - Urbanizacja - synurbizacja - synantropizacja, czyli o różnorodności i adaptacjach zwierząt w środowisku zurbanizowanym.
dr Piotr Indykiewicz, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz

14:00 - Rewitalizacja dróg wodnych w Europie i Polsce – a ekologia.
prof. Zygmunt Babiński, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

14:15 - Plan gospodarki niskoemisyjnej – programowanie zrównoważonego rozwoju miasta.
Tomasz Pawelec, Consus Carbon Engineering

V blok tematyczny: Dziedzictwo kulturowe motorem zmian społeczno-gospodarczych w rewitalizowanych terenach miejskich i poprzemysłowych.

14:30 - Projekt SHIFT-X. Inwentaryzacja i waloryzacja obiektów dziedzictwa poprzemysłowego w Bydgoszczy.
Natalia Weckwert Urząd Miasta Bydgoszczy, Tomasz Izajasz, Muzeum Kanału Bydgoskiego

14:45 - Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w Solcu Kujawskim.
Barbara Białkowska, Wiceburmistrz Miasta Solec Kujawski, Cezary Ball, Dyrektor Wydziału Utrzymania Miasta Solec Kujawski

15:00 - Zarządzanie majątkiem trwałym dla zrównoważonego rozwoju.
Małgorzata Słota, AQUANET S.A. Poznań

15:15 -  Efektywność energetyczna i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
Małgorzata Stawicka, Spółka Wodna „KAPUŚCISKA”, Bydgoszcz

DYSKUSJA PLENARNA


23 października 2013 r. (środa), Warsztaty plenerowe. Przystań Bydgoszcz

10:00 Dobre praktyki w zarządzaniu środowiskiem miejskim.
Zielona wyspa w mieście – Wyspa Młyńska. Spotkanie Przystań Bydgoszcz

12:00 ZAKOŃCZENIE KONGRESU

Fundacja Region Plus

Fundacja Region Plus jest organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000657818.

 

Celem Fundacji REGION PLUS jest szerzenie świadomości ekologicznej w społeczeństwie oraz dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i jakości podnoszenia życia mieszkańców w obszarach miejskich. Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez działanie na rzecz ochrony środowiska, prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej i informacyjnej w tym zakresie, organizację konferencji, seminariów umożliwiających wymianę doświadczeń pomiędzy samorządowcami, środowiskami naukowymi i biznesem społecznie odpowiedzialnym.

 

Zadzwoń do nas:

tel./fax 52 581 00 56

tel. 52 356 95 99

kom. 602 343 748

Napisz do nas

biuro@ecometropolis.eu

Napisz do nas, odpowiadamy w przeciągu 24 godzin.