Fundacja REGION PLUS organizuje w dniach 27-28 lutego 2018 roku w Regionalnym Centrum Innowacyjności Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy Ogólnopolską Konferencję Antysmogową – „Smog –  skuteczne rozwiązania w zakresie niskiej emisji. Od edukacji do czystego powietrza”. 

 

Chcemy by tegoroczne seminarium było spotkaniem nie tylko specjalistów z dziedziny ochrony powietrza, ale przede wszystkim forum wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami administracji publicznej, świata nauki, biznesu społecznie odpowiedzialnego oraz środowisk pozarządowych zajmujących się problematyką smogu.

 

Jak szkodliwy jest smog pokazują dane statystyczne, w wyniku jego działania umiera rocznie blisko 44 tys. mieszkańców naszego kraju. Tylko w tym roku, w styczniu 2017, śmiertelność wzrosła niespodziewanie o 11 tys. osób w stosunku do analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Czas na zdecydowane i efektywne rozwiązania. Podniesienie efektywności energetycznej, skuteczna walka z ubóstwem energetycznym to kierunki, które mogą przynieść pozytywne efekty w walce ze smogiem.

Fundacja Region Plus

Fundacja Region Plus jest organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000657818.

 

Celem Fundacji REGION PLUS jest szerzenie świadomości ekologicznej w społeczeństwie oraz dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i jakości podnoszenia życia mieszkańców w obszarach miejskich. Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez działanie na rzecz ochrony środowiska, prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej i informacyjnej w tym zakresie, organizację konferencji, seminariów umożliwiających wymianę doświadczeń pomiędzy samorządowcami, środowiskami naukowymi i biznesem społecznie odpowiedzialnym.

 

Zadzwoń do nas:

tel./fax 52 581 00 56

tel. 52 356 95 99

kom. 602 343 748

Napisz do nas

biuro@ecometropolis.eu

Napisz do nas, odpowiadamy w przeciągu 24 godzin.