REGULAMIN UCZESTNICTWA

OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI ANTYSMOGOWEJ

Smog - skuteczne rozwiązania w zakresie niskiej emisji.

Od edukacji do czystego powietrza.

 

Warunki uczestnictwa:

Termin : 27-28 lutego 2018 r.

 1. Organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Antysmogowej, zwanego dalej Konferencją, jest Fundacja Region Plus z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Wypoczynkowej 11, zwana dalej Organizatorem.

 2. Zgłoszenia do udziału w Konferencji można dokonać przez formularz rejestracyjny na stronie ecometropolis.eu

 3. Dokonanie rejestracji przez formularz jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją przez Uczestnika Warunków uczestnictwa w Konferencji.

 4. Udział w Konferencji dotyczy wyłącznie osób, które zarejestrowały się, a ich rezerwacja została potwierdzona przez Organizatora.

 5. Potwierdzenie rezerwacji (telefoniczne lub emailowe) przez Organizatora jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

 6. Po potwierdzeniu rezerwacji nie jest możliwa rezygnacja z z udziału w Konferencji. Możliwa jest natomiast zmiana osoby delegowanej.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Konferencji, bez podania przyczyn. Zgłoszeni uczestnicy, w terminie 30 dni od daty powiadomienia przez organizatora o zmianie terminu Konferencji, mogą odstąpić od udziału w Konferencji bez ponoszenia kosztów. Brak odwołania uczestnictwa w wyżej wymienionym terminie, jest traktowane jako potwierdzenie udziału w nowym terminie.

 8. Warunkiem uczestnictwa jest identyfikator, który należy odebrać w recepcji w dniu rozpoczęcia Konferencji.

 9. Organizator zastrzega sobie prawo wglądu do dowodu osobistego Uczestnika w celu potwierdzenia jego tożsamości.

 10. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zgłoszonych do uczestnictwa osób lub firm promujących się, a także do anulowania wcześniej przyjętego zgłoszenia, bez podania przyczyny. W takim przypadku osoba zgłoszona lub firma promująca się zostanie poinformowana o anulacji zgłoszenia indywidualnie, za pośrednictwem Biura Konferencji.

 11. Organizator zastrzega sobie możliwość cofnięcia akredytacji dziennikarskiej w dowolnym momencie, jeśli stwierdzi nieprawidłowości, jakich dopuściła się osoba akredytowana.

 12. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie oraz zmian w składzie osobowym bloków tematycznych.

 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji, niewykonanie, bądź niewykorzystanie przez Uczestników jakiegokolwiek punktu programu imprezy w razie zaistnienia siły wyższej w postaci: niekorzystnych warunków pogodowych, strajków, wojny, zamieszek lub niepokojów społecznych, katastrofy (w tym komunikacyjnej lub budowlanej) oraz klęski żywiołowej (pożar, powódź, trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, itp).

 14. Koszt uczestnictwa obejmuje: uczestnictwo w obradach (2 dni), materiały konferencyjne oraz przerwy kawowe i lunchowe, a także udział w uroczystym podsumowaniu pierwszego dnia.

 15. Opłaty za uczestnictwo należy przekazywać na konto: mbank - 68 1140 2004 0000 3202 7671 3657. Wpłaty należy dokonać w ciągu 14 dni od daty przesłania zgłoszenia do Organizatora, z wyjątkiem indywidualnych uzgodnień.

 16. Organizator udostępnia wykaz hoteli. Każdy z Uczestników dokonuje rezerwacji i opłaty za noclegi we własnym zakresie lub za pośrednictwem Organizatora.

 17. Koszt udziału, a także stawki za promocję i sponsoring są cenami brutto

 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika lub osób oddelegowanych przez zamawiającego do uczestnictwa w Konferencji, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione.

 19. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie materiały i informacje przedstawione przez niego lub oddelegowane przez niego osoby podczas Konferencji, w tym za m.in. nazwę/logo, reklamy, inserty, banery, standy, roll up-y oraz inne materiały reklamowe. Uczestnik ponosi również pełną odpowiedzialność za wszelkie wypowiedzi i prezentacje przedstawione przez niego lub delegowane przez niego osoby.

 20. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym ppoż., jak również instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych Organizatora.

 21. W trakcie Konferencji organizator zastrzega sobie prawo wykonywania zdjęć oraz utrwalania przebiegu obrad w formie dokumentacji fotograficznej i filmowej, wystąpień i wizerunków Uczestników, w tym wideo-transmisji emitowanej na żywo w Internecie.

 22. Niedozwolone jest utrwalanie (nagrywanie) przez Uczestników przebiegu konferencji za pomocą jakichkolwiek środków audio-wizualnych.

 23. Informacji oraz prezentacji oferty firm udzieli:
  Piotr Szabelski
  tel. 602 34 37 48
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 24. Regulamin udziału dostępny jest na stronie www.ecometropolis.eu , w siedzibie Organizatora oraz w Biurze Konferencji.

Fundacja Region Plus

Fundacja Region Plus jest organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000657818.

 

Celem Fundacji REGION PLUS jest szerzenie świadomości ekologicznej w społeczeństwie oraz dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i jakości podnoszenia życia mieszkańców w obszarach miejskich. Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez działanie na rzecz ochrony środowiska, prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej i informacyjnej w tym zakresie, organizację konferencji, seminariów umożliwiających wymianę doświadczeń pomiędzy samorządowcami, środowiskami naukowymi i biznesem społecznie odpowiedzialnym.

 

Zadzwoń do nas:

tel./fax 52 581 00 56

tel. 52 356 95 99

kom. 602 343 748

Napisz do nas

biuro@ecometropolis.eu

Napisz do nas, odpowiadamy w przeciągu 24 godzin.