PROGRAM RAMOWY

Miejsce konferencji - Regionalne Centrum Innowacyjności przy Uniwersytecie Technologczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, ul. prof. Kaliskiego 7

Ogólnopolska Konferencja Antysmogowa

Smog – skuteczne rozwiązania w zakresie niskiej emisji.

Od edukacji do czystego powietrza.

 

9:00 - 10:00  

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

10:00 - 10:15 

OTWARCIE SEMINARIUM

10:15 - 10:45

Monitoring jakości powietrza

Joanna Kozakiewicz, Wydział Monitoringu Środowiska

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

10:45 - 11:15

Efektywność energetyczna – źródła finansowania. Projekt doradztwa energetycznego

Monika Pawłowicz, Doradca Energetyczny w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego Poddziałanie 1.3.3 POIŚ 2014-2020

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

11:15 - 11:45                 

Kompleksowe podejście do gospodarki niskoemisyjnej w gminie

mgr Joanna Kawa

NEXUM, Gdańsk

11:45 - 12:15

SMOG w Polsce - Fakty i Mity - memorandum antysmogowe Polskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła

mgr inż. Tomasz Mania

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy/Polskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła/USPCiME

12:15 - 12:45

Budynki pasywne receptą na smog?

Mateusz Płoszaj Mazurek, mgr inż. Architekt, Projektant Budownictwa Pasywnego

Bjerg Arkitektur Polska

PRZERWA

13:00 - 13:30

Nowe zadania samorządów w kontekście Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Mateusz Buza, Koordynator ds. projektów międzynarodowych

Zespół ds. Zarządzania Energią Urząd Miasta Bydgoszczy

13:30 - 14:00

Zaangażowanie mieszkańców jako klucz do czystego powietrza

Dominik Artomski

lider Łódzkiego Alarmu Smogowego, Łódź

14:00 - 14:30

Emisja spalin i popiołów lotnych, jako przyczynek do efektów smogowych
dr hab. Andrzej Adamski

Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

14:30 - 15:00

Budownictwo pasywne rozwiązaniem na problemy ze smogiem

Katarzyna Jarocka

Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej, Gdańsk

15:00 - 15:30

Analiza możliwości wykorzystania w Polsce mikrosiłowni kogeneracyjnych do zasilania obiektów mieszkalnych

dr inż. Adam Mroziński

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

15:30 - Lunch

19:00 - Uroczysta Kolacja

Dzień II

10:00 - 12:00

Wizyta studyjna w Centrum Demonstracyjnym Odnawialnych Źródeł Energii w Bydgoszczy

 

Fundacja Region Plus

Fundacja Region Plus jest organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000657818.

 

Celem Fundacji REGION PLUS jest szerzenie świadomości ekologicznej w społeczeństwie oraz dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i jakości podnoszenia życia mieszkańców w obszarach miejskich. Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez działanie na rzecz ochrony środowiska, prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej i informacyjnej w tym zakresie, organizację konferencji, seminariów umożliwiających wymianę doświadczeń pomiędzy samorządowcami, środowiskami naukowymi i biznesem społecznie odpowiedzialnym.

 

Zadzwoń do nas:

tel./fax 52 581 00 56

tel. 52 356 95 99

kom. 602 343 748

Napisz do nas

biuro@ecometropolis.eu

Napisz do nas, odpowiadamy w przeciągu 24 godzin.