Dominik Artomski

Lider Łódzkiego Alarmu Smogowego, Łódź

Zaangażowanie mieszkańców jako klucz do czystego powietrza.

 

 

 

dr hab. Andrzej Adamski

Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

Emisja spalin i popiołów lotnych, jako przyczynek do efektów smogowych

 

Mateusz Buza

Koordynator ds. projektów międzynarodowych

Zespół ds. Zarządzania Energią Urząd Miasta Bydgoszczy

Nowe zadania samorządów w kontekście Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

mgr Joanna Kawa

NEXUM, Gdańsk

Kompleksowe podejście do gospodarki niskoemisyjnej w gminie

mgr inż. Tomasz Mania

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, PSPC/USPCiME

Smog w Polsce - fakty i mity - memorandum antysmogowe PSPC - Maksymalnego ograniczenia niskiej oraz wysokiej emisji na terenie obszaru Polski

 

dr inż. Adam Mroziński

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,

Interdyscyplinarne Centrum Odnawialnych Źródeł Energii

Analiza możliwości wykorzystania w Polsce mikrosiłowni kogeneracyjnych do zasilania obiektów mieszkalnych

 

mgr inż. arch. Mateusz Płoszaj Mazurek

Projektant Budownictwa Pasywnego

doktorant Wydziału Architektury PW

Bjerg Arkitektur Polska

Budynki pasywne receptą na smog?

 

Jacek Goszczyński

Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Monitoring jakości powietrza

 

 

 

 

 

 

Monika Pawłowicz

Doradca Energetyczny w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego Poddziałanie 1.3.3 POIŚ 2014-2020

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Efektywność energetyczna – źródła finansowania. Projekt doradztwa energetycznego.

 

Fundacja Region Plus

Fundacja Region Plus jest organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000657818.

 

Celem Fundacji REGION PLUS jest szerzenie świadomości ekologicznej w społeczeństwie oraz dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i jakości podnoszenia życia mieszkańców w obszarach miejskich. Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez działanie na rzecz ochrony środowiska, prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej i informacyjnej w tym zakresie, organizację konferencji, seminariów umożliwiających wymianę doświadczeń pomiędzy samorządowcami, środowiskami naukowymi i biznesem społecznie odpowiedzialnym.

 

Zadzwoń do nas:

tel./fax 52 581 00 56

tel. 52 356 95 99

kom. 602 343 748

Napisz do nas

biuro@ecometropolis.eu

Napisz do nas, odpowiadamy w przeciągu 24 godzin.