ubóstwo energetyczne

 • PROGRAM RAMOWY

  Miejsce konferencji - Regionalne Centrum Innowacyjności przy Uniwersytecie Technologczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, ul. prof. Kaliskiego 7

  Ogólnopolska Konferencja Antysmogowa

  Smog – skuteczne rozwiązania w zakresie niskiej emisji.

  Od edukacji do czystego powietrza.

   

  9:00 - 10:00  

  REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

  10:00 - 10:15 

  OTWARCIE SEMINARIUM

  10:15 - 10:45

  Monitoring jakości powietrza

  Joanna Kozakiewicz, Wydział Monitoringu Środowiska

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

  10:45 - 11:15

  Efektywność energetyczna – źródła finansowania. Projekt doradztwa energetycznego

  Monika Pawłowicz, Doradca Energetyczny w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego Poddziałanie 1.3.3 POIŚ 2014-2020

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

  11:15 - 11:45                 

  Kompleksowe podejście do gospodarki niskoemisyjnej w gminie

  mgr Joanna Kawa

  NEXUM, Gdańsk

  11:45 - 12:15

  SMOG w Polsce - Fakty i Mity - memorandum antysmogowe Polskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła

  mgr inż. Tomasz Mania

  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy/Polskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła/USPCiME

  12:15 - 12:45

  Budynki pasywne receptą na smog?

  Mateusz Płoszaj Mazurek, mgr inż. Architekt, Projektant Budownictwa Pasywnego

  Bjerg Arkitektur Polska

  PRZERWA

  13:00 - 13:30

  Nowe zadania samorządów w kontekście Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

  Mateusz Buza, Koordynator ds. projektów międzynarodowych

  Zespół ds. Zarządzania Energią Urząd Miasta Bydgoszczy

  13:30 - 14:00

  Zaangażowanie mieszkańców jako klucz do czystego powietrza

  Dominik Artomski

  lider Łódzkiego Alarmu Smogowego, Łódź

  14:00 - 14:30

  Emisja spalin i popiołów lotnych, jako przyczynek do efektów smogowych
  dr hab. Andrzej Adamski

  Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

  14:30 - 15:00

  Budownictwo pasywne rozwiązaniem na problemy ze smogiem

  Katarzyna Jarocka

  Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej, Gdańsk

  15:00 - 15:30

  Analiza możliwości wykorzystania w Polsce mikrosiłowni kogeneracyjnych do zasilania obiektów mieszkalnych

  dr inż. Adam Mroziński

  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

  15:30 - Lunch

  19:00 - Uroczysta Kolacja

  Dzień II

  10:00 - 12:00

  Wizyta studyjna w Centrum Demonstracyjnym Odnawialnych Źródeł Energii w Bydgoszczy

   

Fundacja Region Plus

Fundacja Region Plus jest organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000657818.

 

Celem Fundacji REGION PLUS jest szerzenie świadomości ekologicznej w społeczeństwie oraz dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i jakości podnoszenia życia mieszkańców w obszarach miejskich. Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez działanie na rzecz ochrony środowiska, prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej i informacyjnej w tym zakresie, organizację konferencji, seminariów umożliwiających wymianę doświadczeń pomiędzy samorządowcami, środowiskami naukowymi i biznesem społecznie odpowiedzialnym.

 

Zadzwoń do nas:

tel./fax 52 581 00 56

tel. 52 356 95 99

kom. 602 343 748

Napisz do nas

biuro@ecometropolis.eu

Napisz do nas, odpowiadamy w przeciągu 24 godzin.