smog

 • PROGRAM RAMOWY

  Miejsce konferencji - Regionalne Centrum Innowacyjności przy Uniwersytecie Technologczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, ul. prof. Kaliskiego 7

  Ogólnopolska Konferencja Antysmogowa

  Smog – skuteczne rozwiązania w zakresie niskiej emisji.

  Od edukacji do czystego powietrza.

   

  9:00 - 10:00  

  REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

  10:00 - 10:15 

  OTWARCIE SEMINARIUM

  10:15 - 10:45

  Monitoring jakości powietrza

  Joanna Kozakiewicz, Wydział Monitoringu Środowiska

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

  10:45 - 11:15

  Efektywność energetyczna – źródła finansowania. Projekt doradztwa energetycznego

  Monika Pawłowicz, Doradca Energetyczny w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego Poddziałanie 1.3.3 POIŚ 2014-2020

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

  11:15 - 11:45                 

  Kompleksowe podejście do gospodarki niskoemisyjnej w gminie

  mgr Joanna Kawa

  NEXUM, Gdańsk

  11:45 - 12:15

  SMOG w Polsce - Fakty i Mity - memorandum antysmogowe Polskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła

  mgr inż. Tomasz Mania

  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy/Polskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła/USPCiME

  12:15 - 12:45

  Budynki pasywne receptą na smog?

  Mateusz Płoszaj Mazurek, mgr inż. Architekt, Projektant Budownictwa Pasywnego

  Bjerg Arkitektur Polska

  PRZERWA

  13:00 - 13:30

  Nowe zadania samorządów w kontekście Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

  Mateusz Buza, Koordynator ds. projektów międzynarodowych

  Zespół ds. Zarządzania Energią Urząd Miasta Bydgoszczy

  13:30 - 14:00

  Zaangażowanie mieszkańców jako klucz do czystego powietrza

  Dominik Artomski

  lider Łódzkiego Alarmu Smogowego, Łódź

  14:00 - 14:30

  Emisja spalin i popiołów lotnych, jako przyczynek do efektów smogowych
  dr hab. Andrzej Adamski

  Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

  14:30 - 15:00

  Budownictwo pasywne rozwiązaniem na problemy ze smogiem

  Katarzyna Jarocka

  Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej, Gdańsk

  15:00 - 15:30

  Analiza możliwości wykorzystania w Polsce mikrosiłowni kogeneracyjnych do zasilania obiektów mieszkalnych

  dr inż. Adam Mroziński

  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

  15:30 - Lunch

  19:00 - Uroczysta Kolacja

  Dzień II

  10:00 - 12:00

  Wizyta studyjna w Centrum Demonstracyjnym Odnawialnych Źródeł Energii w Bydgoszczy

   

 • REGULAMIN UCZESTNICTWA

  OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI ANTYSMOGOWEJ

  Smog - skuteczne rozwiązania w zakresie niskiej emisji.

  Od edukacji do czystego powietrza.

   

  Warunki uczestnictwa:

  Termin : 27-28 lutego 2018 r.

  1. Organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Antysmogowej, zwanego dalej Konferencją, jest Fundacja Region Plus z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Wypoczynkowej 11, zwana dalej Organizatorem.

  2. Zgłoszenia do udziału w Konferencji można dokonać przez formularz rejestracyjny na stronie ecometropolis.eu

  3. Dokonanie rejestracji przez formularz jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją przez Uczestnika Warunków uczestnictwa w Konferencji.

  4. Udział w Konferencji dotyczy wyłącznie osób, które zarejestrowały się, a ich rezerwacja została potwierdzona przez Organizatora.

  5. Potwierdzenie rezerwacji (telefoniczne lub emailowe) przez Organizatora jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

  6. Po potwierdzeniu rezerwacji nie jest możliwa rezygnacja z z udziału w Konferencji. Możliwa jest natomiast zmiana osoby delegowanej.

  7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Konferencji, bez podania przyczyn. Zgłoszeni uczestnicy, w terminie 30 dni od daty powiadomienia przez organizatora o zmianie terminu Konferencji, mogą odstąpić od udziału w Konferencji bez ponoszenia kosztów. Brak odwołania uczestnictwa w wyżej wymienionym terminie, jest traktowane jako potwierdzenie udziału w nowym terminie.

  8. Warunkiem uczestnictwa jest identyfikator, który należy odebrać w recepcji w dniu rozpoczęcia Konferencji.

  9. Organizator zastrzega sobie prawo wglądu do dowodu osobistego Uczestnika w celu potwierdzenia jego tożsamości.

  10. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zgłoszonych do uczestnictwa osób lub firm promujących się, a także do anulowania wcześniej przyjętego zgłoszenia, bez podania przyczyny. W takim przypadku osoba zgłoszona lub firma promująca się zostanie poinformowana o anulacji zgłoszenia indywidualnie, za pośrednictwem Biura Konferencji.

  11. Organizator zastrzega sobie możliwość cofnięcia akredytacji dziennikarskiej w dowolnym momencie, jeśli stwierdzi nieprawidłowości, jakich dopuściła się osoba akredytowana.

  12. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie oraz zmian w składzie osobowym bloków tematycznych.

  13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji, niewykonanie, bądź niewykorzystanie przez Uczestników jakiegokolwiek punktu programu imprezy w razie zaistnienia siły wyższej w postaci: niekorzystnych warunków pogodowych, strajków, wojny, zamieszek lub niepokojów społecznych, katastrofy (w tym komunikacyjnej lub budowlanej) oraz klęski żywiołowej (pożar, powódź, trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, itp).

  14. Koszt uczestnictwa obejmuje: uczestnictwo w obradach (2 dni), materiały konferencyjne oraz przerwy kawowe i lunchowe, a także udział w uroczystym podsumowaniu pierwszego dnia.

  15. Opłaty za uczestnictwo należy przekazywać na konto: mbank - 68 1140 2004 0000 3202 7671 3657. Wpłaty należy dokonać w ciągu 14 dni od daty przesłania zgłoszenia do Organizatora, z wyjątkiem indywidualnych uzgodnień.

  16. Organizator udostępnia wykaz hoteli. Każdy z Uczestników dokonuje rezerwacji i opłaty za noclegi we własnym zakresie lub za pośrednictwem Organizatora.

  17. Koszt udziału, a także stawki za promocję i sponsoring są cenami brutto

  18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika lub osób oddelegowanych przez zamawiającego do uczestnictwa w Konferencji, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione.

  19. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie materiały i informacje przedstawione przez niego lub oddelegowane przez niego osoby podczas Konferencji, w tym za m.in. nazwę/logo, reklamy, inserty, banery, standy, roll up-y oraz inne materiały reklamowe. Uczestnik ponosi również pełną odpowiedzialność za wszelkie wypowiedzi i prezentacje przedstawione przez niego lub delegowane przez niego osoby.

  20. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym ppoż., jak również instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych Organizatora.

  21. W trakcie Konferencji organizator zastrzega sobie prawo wykonywania zdjęć oraz utrwalania przebiegu obrad w formie dokumentacji fotograficznej i filmowej, wystąpień i wizerunków Uczestników, w tym wideo-transmisji emitowanej na żywo w Internecie.

  22. Niedozwolone jest utrwalanie (nagrywanie) przez Uczestników przebiegu konferencji za pomocą jakichkolwiek środków audio-wizualnych.

  23. Informacji oraz prezentacji oferty firm udzieli:
   Piotr Szabelski
   tel. 602 34 37 48
   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  24. Regulamin udziału dostępny jest na stronie www.ecometropolis.eu , w siedzibie Organizatora oraz w Biurze Konferencji.

 • Fundacja REGION PLUS organizuje w dniach 11-12 października 2017 roku w Bydgoszczy II Ogólnopolskie Seminarium Samorządowe pod hasłem „Smog cichy zabójca – jak skutecznie rozwiązać problem”.

Fundacja Region Plus

Fundacja Region Plus jest organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000657818.

 

Celem Fundacji REGION PLUS jest szerzenie świadomości ekologicznej w społeczeństwie oraz dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i jakości podnoszenia życia mieszkańców w obszarach miejskich. Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez działanie na rzecz ochrony środowiska, prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej i informacyjnej w tym zakresie, organizację konferencji, seminariów umożliwiających wymianę doświadczeń pomiędzy samorządowcami, środowiskami naukowymi i biznesem społecznie odpowiedzialnym.

 

Zadzwoń do nas:

tel./fax 52 581 00 56

tel. 52 356 95 99

kom. 602 343 748

Napisz do nas

biuro@ecometropolis.eu

Napisz do nas, odpowiadamy w przeciągu 24 godzin.