ekologia miast

 • Domy na wodzie to bardzo popularne rozwiązanie na własne m w Europie Zachodniej, niemniej w ostatnim czasie zyskujące popularność w naszym kraju.

 • Analiza miasta jako ekosystemu pod względem jego struktury, różnorodności biologicznej, procesów i funkcji użytecznych wzbudza od dawna zainteresowanie wielu badaczy, ale także, co bardzo ważne, zwraca uwagę osób zajmujących się projektowaniem i zarządzaniem organizmami miejskimi. To właśnie ta wiedza wnosi poważny wkład w rozwój idei tworzenia miast zrównoważonych, będących atrakcyjnym miejscem życia mieszkańców.

   

  Atrakcyjność tych miejsc nie tylko sprowadza się do łatwego dostępu do edukacji, komunikacji, rozrywki oraz towarów i usług, ale przede wszystkim ma opierać się na czystym środowisku naturalnym i możliwości obcowania z przyrodą. Taki projekt współczesnego miasta można stworzyć jedynie dzięki współpracy samorządowców-wizjonerów z przyrodnikami oraz inżynierami, ale przede wszystkim przez zaangażowanie mieszkańców.

   

  Właśnie idea miasta inteligentnego, które słuchając swoich mieszkańców w sposób naturalny dopasowuje się do ich potrzeb, podnosząc poziom oraz komfort ich codziennego życia przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi, stała się tematem przewodnim V Międzynarodowego Kongresu Ekologii Miast Ecometropolis, który z inicjatywy Fundacji Region Plus, odbył się w Bydgoszczy, w dniach 24-25 maja 2017 r.

   

  Temat tegorocznego Kongresu to: „Smart City - szansą dla środowiska”. Jak zatem to osiągnąć? Jak zaplanować? Jak znaleźć najlepszy sposób na sfinansowanie „inteligentnego” przedsięwzięcia? A wreszcie jak z powodzeniem dążyć do statusu „Smart”? Te i inne zagadnienia były przedmiotem rozmów specjalistów podczas Kongresu w Bydgoszczy.

   

  Cykl referatów otworzył dr Michał Beim z Instytutu Sobieskiego, przedstawiając aktualne zagadnienia dotyczące nowoczesnych form miejskiej mobilności. W sposób wyczerpujący i ciekawy opisał obszary związane ze zjawiskiem car sharing'u, autonomicznych autobusów czy innych nowatorskich form przemieszczania się po miejskiej przestrzeni.

   

  Prawidłowe i efektywne zarządzanie, także energią, to obecnie jeden z kluczowych elementów sprawnego funkcjonowania wszystkich organizacji, również jednostek samorządu terytorialnego. Na tej podstawie, wizję zrównoważonego rozwoju w gminach przedstawił Tomasz Bońdos- Koordynator Zespołu ds. Zarządzania Energią, z Urzędu Miasta Bydgoszczy.

   

  Do tematyki związanej z komunikacją powrócili specjaliści z Katedry Inżynierii Drogowej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy - dr inż. Jacek Chmielewski oraz mgr inż. Damian Iwanowicz. Ich wystąpienie opierało się głównie na możliwościach i poprawie miejskiego ekosystemu dzięki wykorzystaniu Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS). Szybsze przejazdy przez miasto, łatwiejsze parkowanie i sprawna komunikacja publiczna to korzyści jakie mają do zaoferowania polskim miastom inteligentne sieci transportowe. Problematyka ITS wywołała dyskusję na temat zalet i słabych punktów proponowanych rozwiązań.

   

  Pozostając mocno zainteresowani nowatorskimi rozwiązaniami mieliśmy okazję wysłuchać referatu Emilii Skłuckiej z GISgraph w Toruniu, która przedstawiła połączenie świata nauk przyrodniczych z nowoczesnymi aplikacjami, które stanowią doskonałe narzędzie komunikacji i nauki o otaczającym nas świecie.

   

  Podczas Kongresu Ekologii nie mogło jednak zabraknąć tematu zieleni. O tym jak na nowo oswoić zieloną przestrzeń miejską, dzięki edukacji, zabawie i współdziałaniu, opowiedziała kierownik zespołu „Kraków w Zieleni”- Katarzyna Przyjemska-Grzesik. W ramach koordynowanego przez nią projektu rozpoczął się szereg wydarzeń, które mają na celu aktywizowanie mieszkańców Krakowa i przywracanie właściwych relacji pomiędzy terenami zielonymi a mieszkańcami.

   

  Ostatni z występujących, Jedrzej Gawlowski z niemieckiej firmy Sunyacht Concept, projektant i twórca pionierskich statków solarnych, przedstawił najnowsze rozwiązania w zakresie ich budowy oraz sposoby ich wykorzystania podczas cumowania w przystaniach, gdzie stają się naturalnymi ogniwami wytwarzającymi energię elektryczną służącą do zasilania budynków i obiektów mieszkalnych.

   

  O zaletach statku solarnego uczestnicy kongresu mogli się przekonać podczas rejsu po Brdzie drugiego dnia Kongresu Ecometropolis. Na jego pokładzie miały miejsce warsztaty urbanistyczne prowadzone przez dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy – Annę Rembowicz-Dziekciowską.

   

  Rozwiązania „smart city” powodują, że miasto staje się bardziej przyjazne dla jego mieszkańców. Wykorzystanie inteligentnych technologii umożliwia racjonalne zarządzanie infrastrukturą miejską z licznymi korzyściami dla mieszkańców, jak zarządzających tkanką miejską. Pamiętajmy, że to samorządy w dużej mierze stanowią siłę napędową wprowadzania rozwiązań smart. Wymiana doświadczeń między miastami, promowanie dobrych praktyk i sprawdzonych rozwiązań, a także zaangażowanie w te działania mieszkańców, to najlepszy sposób na wprowadzanie w życie zasad zrównoważonego rozwoju.

   

  PROGRAM V Kongresu ECOMETROPOLIS 2017

  24 maja 2017 r. (środa), Centrum Konferencyjne ZAWISZA, ul. Gdańska 163, Bydgoszcz

   9:30 – rejestracja uczestników

  10:00 – uroczyste otwarcie Kongresu 

   

  10:15 - Car sharing, car pooling, autobusy autonomiczne i inne nowe formy miejskiej mobilności.

  dr Michał Beim, Instytut Sobieskiego, Warszawa

   

  10:45 - Zarządzanie energią w gminie a zrównoważony rozwój.

  Tomasz Bońdos, Koordynator Zespołu ds. Zarządzania Energią, Urząd Miasta Bydoszczy

   

  11:15 - Inteligentne Systemy Transportowe w poprawie miejskiego ekosystemu. 

  dr inż. Jacek Chmielewski / mgr inż. Damian Iwanowicz, Katedra Inżynierii Drogowej i Transportu, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

   

  11:45 - Bydgoszcz miasto niemożliwych możliwości.

  dr Tomasz Marcysiak, Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

   

  12:15 - Innowacyjne technologie w projektowaniu statków słonecznych. 

  Jedrzej Gawlowski, dyrektor zarządzający Sunyacht Concept, Niemcy

   

  12:45 - Aplikacje mobilne jako narzędzie smart city. 

  Emilia Skłucka, GISgraph, Toruń

   

  13:15 - Kraków w zieleni – edukacja, zabawa, współdziałanie, czyli jak na nowo oswoić zieloną przestrzeń miejską.

  Katarzyna Przyjemska-Grzesik, Kierownik zespołu "Kraków w zieleni", Urząd Miasta Krakowa

   

  13:45 - Wykorzystanie wód śródlądowych jako alternatywę dla transportu lądowego. 

  prof. dr hab. Zbigniew Babiński,  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

   

  14:15 - Legitymacja samorządu terytorialnego przeciw działaniu wysokiej i niskiej emisji.

  mgr Joanna Kawa - Jakubowski-Niecko Kancelaria prawna / NEXUM Gdańsk

   

  14:45 - Pompy Ciepła - praktyczność, uniwersalność, efektywność.

  mgr inż. Tomasz Mania - Polskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła, Gdańsk

   

  25 maja 2017 r., (czwartek), Wyspa Młyńska, Bydgoszcz

  10:00 – wyjazd spod Centrum Kongresowego Zawisza 

  10:30 – 12:00 - warsztaty urbanistyczne - Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej - rejs statkiem po Brdzie

   

Fundacja Region Plus

Fundacja Region Plus jest organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000657818.

 

Celem Fundacji REGION PLUS jest szerzenie świadomości ekologicznej w społeczeństwie oraz dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i jakości podnoszenia życia mieszkańców w obszarach miejskich. Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez działanie na rzecz ochrony środowiska, prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej i informacyjnej w tym zakresie, organizację konferencji, seminariów umożliwiających wymianę doświadczeń pomiędzy samorządowcami, środowiskami naukowymi i biznesem społecznie odpowiedzialnym.

 

Zadzwoń do nas:

tel./fax 52 581 00 56

tel. 52 356 95 99

kom. 602 343 748

Napisz do nas

biuro@ecometropolis.eu

Napisz do nas, odpowiadamy w przeciągu 24 godzin.