We współczesnych czasach życie społeczne koncentruje się w miastach i w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Każdego dnia drogi dojazdowe do miast czy główne arterie drogowe miasta wypełniają się prywatnymi samochodami mieszkańców podążających do pracy.

W tzw. godzinach szczytu (rano czy popołudniu), miasta „stoją”. Zatory drogowe to strata czasu i pieniędzy dla wszystkich. Znaczny wzrost liczby użytkowanych samochodów przyczynia się do zwiększenia zatłoczenia dróg miejskich, niskiej jakości powietrza czy podwyższonego poziomu hałasu na terenach zabudowanych. By zmienić istniejący stan rzeczy, zarządzający obszarami miejskimi muszą zmierzyć się z infrastrukturą, która umożliwi rozwój gospodarczy miast, zapewni odpowiedni poziom życia mieszkańców oraz pozwoli chronić środowisko naturalne.


Szybszy przejazd przez miasto, łatwiejsze parkowanie i sprawniejsza komunikacja publiczna – takie zalety polskim miastom mogą przynieść inteligentne sieci transportowe. Ponadto miasta mogą na nich zarabiać, na przykład dzięki skuteczniejszemu pobieraniu opłat parkingowych oraz karaniu kierowców za przejeżdżanie na czerwonym świetle. Inteligentne rozwiązania są szczególnie ważne w miastach, gdzie możliwości rozbudowy infrastruktury są ograniczone.


W Polsce, gdzie samochód jest jeszcze wyznacznikiem statusu posiadacza, statystyki notują ciągły wzrost rejestrowanych samochodów. W Niemczech – samochód traktowany jest jak przedmiot użytkowy, ułatwiającym dotarcie z jednego miejsca w drugie. Niemniej od kilku lat obserwuje się  trend zmniejszającej liczby zarejestrowanych nowych samochodów. Jest to wynik przemyślanych działań niemieckich władz miejskich, które rozwijają przyjazny transport publiczny dla jego użytkowników. Pojawiają się rozwiązania w postaci tzw. samochodów publicznych czy car-sharingu. Wykorzystanie aplikacji mobilnych na smartphone zwiększa dostępność do rozkładów jazdy, śledzenie na bieżąco ruchu komunikacji publicznej czy umożliwia bezproblemowy zakup biletu przejazdowego. Połączenie rozwiązań mobilności hard (infrastruktura + środki transportu) i soft (aplikacje mobilne) powodują, że rozszerza się liczba osób rezygnujących z własnego samochodu na rzecz komunikacji publicznej czy rowerów. Ta zmiana wywołuje zwiększenie przepustowości dróg miejskich oraz pojawienia się większej liczby wolnych miejsc parkingowych. 


Czy jest zatem możliwa zmiana przyzwyczajeń Polaków z jazdy prywatnym samochodem i przejście na wykorzystanie alternatywnych środków transportu, takich jak chodzenie pieszo, transport zbiorowy czy jazda na jednośladach? Podstawą takiego rozwiązania jest wskazanie mieszkańcom polskich miast korzyści płynących z możliwości racjonalizacji swojej podróży poprzez sprawne powiązanie różnych typów transportu.


W ostatnich latach pojawia się coraz więcej rozwiązań zwiększających mobilność transportową mieszkańców. Władze samorządowe budują ścieżki rowerowe, intermodalne węzły przesiadkowe. Na zatłoczonych arteriach miejskich wytyczane są bus-pasy dla autobusów i taksówek.  W Warszawie, Wrocławiu czy Krakowie coraz większą popularnością wśród mieszkańców cieszą się systemy rowerów miejskich.  Przed szkołami czy biurowcami montowane są specjalne parkingi dla rowerów, a rowerzystę na ulicach dużych miast i nie tylko, można dziś spotkać o każdej porze roku.


Duże wsparcie stanowią inteligentne systemy transportowe, które stają się ważnym elementem nowego ładu komunikacyjnego. Rozwiązania oparte są w całości na sieciach  telematycznych. Dynamiczny rozwój technologii telekomunikacyjnych pozwala na bieżące monitorowanie sytuacji natężenia ruchu na drogach, czy informowanie o zbliżającym się czasie odjazdu środków komunikacji publicznej. Równolegle z rozwojem ITS są tworzone aplikacje na smartfony, które m.in. usprawniają korzystanie z taksówek czy rowerów miejskich. Wystarczy zalogować się do systemu, by zorientować się, gdzie najbliżej jest wolna taksówka czy rower, a także dokonać płatności za wypożyczenie jednośladu miejskiego. Na przystankach pojawiają się elektroniczne tablice z rozkładem jazdy komunikacji publicznej, informacje o objazdach w nawigacji GPS i w telefonach komórkowych. Wjeżdżając do centrum miasta tablica informacyjna ze strzałkami pomoże znaleźć miejsce parkingowe. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom kierowcy mogą liczyć nie tylko na informację o parkingach. Wyjeżdżając z miasta dowiedzą się z elektronicznych tablic zawieszonych nad jezdniami, jak szybko mogą wyjechać z centrum. Taki system pozwoli również na usprawnienie ruchu w mieście, także dla komunikacji miejskiej.


W Warszawie czy Gdańsku budowane są w bezpośredniej bliskości intermodalnych węzłów przesiadkowych miejsca parkingowe typu „Park&Ride” (zaparkuj i jedź komunikacją zbiorową), to rozwiązanie stanowi istotną zachętę dla korzystania z samochodu w łączności z transportem publicznym. Sprawne połączenia z efektywną i wysokiej jakości komunikacją miejską pozwalają na skuteczne odciążenie centrów miast dzięki zintegrowanemu systemowi transportu. Powiązanie przyjaznych środków transportu z wykorzystaniem technologii informatycznych czy aplikacji mobilnych są skutecznym sposobem udrożnienia ruchu samochodowego w mieście.


Płynące z tego wymierne korzyści w postaci oszczędności czasu, pieniędzy czy gwarancji punktualnego dojazdu do określonego miejsca, to mocne argumenty na rzecz wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarach miejskich.

MG

Fundacja Region Plus

Fundacja Region Plus jest organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000657818.

 

Celem Fundacji REGION PLUS jest szerzenie świadomości ekologicznej w społeczeństwie oraz dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i jakości podnoszenia życia mieszkańców w obszarach miejskich. Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez działanie na rzecz ochrony środowiska, prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej i informacyjnej w tym zakresie, organizację konferencji, seminariów umożliwiających wymianę doświadczeń pomiędzy samorządowcami, środowiskami naukowymi i biznesem społecznie odpowiedzialnym.

 

Zadzwoń do nas:

tel./fax 52 581 00 56

tel. 52 356 95 99

kom. 602 343 748

Napisz do nas

biuro@ecometropolis.eu

Napisz do nas, odpowiadamy w przeciągu 24 godzin.