Kontakt

Email

biuro@ecometropolis.eu

Telefon

tel./fax 52 581 00 56
tel. 52 356 95 99
tel. 602 343 748

Adres

Wypoczynkowa 11
85-478 Bydgoszcz, Polska


ECOMETROPOLIS
Miasto dla klimatu
- zmiany klimatu zagrożeniem dla miasta

18-19 października 2016 w Bydgoszczy
Zapraszam do wzięcia udziału w IV Międzynarodowym Kongresie Ekologii Miast EcoMetropolis, który odbędzie się
w dniach 18 - 19 października 2016 roku w Bydgoszczy.

Program zostanie zaprezentowany w blokach tematycznych:

1. Miasto dla klimatu w polityce Polski i Unii Europejskiej do 2020 r.
2. Modelowe rozwiązania dla miejskiej gospodarki niskoemisyjnej.
3. Niskoemisyjność obszarów wiejskich.
4. Zmiany klimatu i nieracjonalna gospodarka wodna zagrożeniem dla bezpieczeństwa i rozwoju miast.
5. Bezpieczeństwo energetyczne w Jednostkach Samorządu Terytorialnego.
6. Oświetlenie jako potencjał efektywności energetycznej.
7. Gospodarka niskoemisyjna w nowej perspektywie finansowej.
8. Aktualne uwarunkowania prawne dotyczące przeciwdziałania zjawisku niskiej emisji.
9. Inwestycje niskoemisyjne w budownictwie mieszkaniowym.
10. EXPLOSEUM DAG FABRIK – jako model rewitalizacji obszaru postindustrialnego.

W ramach Kongresu odbędzie się część warsztatowa połączona ze zwiedzaniem – unikalnego w skali europejskiej skansenu architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych Dag Fabrik Bromberg.

Obrady Ecometropolis to nie tylko wymiana „dobrych praktyk” w zakresie zrównoważonego podnoszenia jakości życia mieszkańców, ale również możliwość poznania nowych rozwiązań finansowania.

Warunkiem udziału jest przesłanie karty zgłoszenia
na e-mail: biuro@ecometropolis.eu
lub na numer fax +48 52 581 00 56

Zarejestruj się

Nasi partnerzy

Komisja Europejska
Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych
Ambasada Szwecji
Ministerstwo Środowiska
Unia Metropolii Polskich
Towarzystwo Urbanistów Polskich
Geobike
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Marszałek Województwa Łódzkiego
Marszałek Województwa Lubuskiego
Marszałek Województwa Małopolskiego
Marszałek Województwa Pomorskiego
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Marszałek Województwa Podlaskiego
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Marszałek Województwa Lubelskiego
Marszałek Województwa Podkarpackiego
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
TVP Bydgoszcz
Region Plus

Poprzednie Kongresy

I Międzynarodowy Kongres Ekologii Miast ECOMETROPOLIS

W dniach 22-23 października 2013 roku w Bydgoszczy odbył się I Międzynarodowy Kongres Ekologii Miast ECOMETROPOLIS. To pierwsze i jedyne wydarzenie w randze kongresu

Zobacz więcej

II Międzynarodowy Kongres Ekologii Miast ECOMETROPOLIS

W dniach 8-9 października 2014 roku w Bydgoszczy odbył się II Międzynarodowy Kongres Ekologii Miast - „EcoMetropolis”. Program wydarzeń stanowił...

Zobacz więcej

III Międzynarodowy Kongres Ekologii Miast ECOMETROPOLIS

Miesięcznik REGION PLUS już po raz trzeci zorganizował Międzynarodowy Kongres Ekologii Miast – EcoMetropolis. Tematem przewodnim tegorocznej edycji była – REWITALIZACJA. Miejscem obrad było Centrum Kongresowe Opery Nova.

Zobacz więcej

Seminarium Samorządowe

W dniach 7-8 października 2015 roku, zorganizowaliśmy w Centrum Konferencyjnym przy ulicy Gdańskiej 163 w Bydgoszczy ogólnopolskie Seminarium Samorządowe...

Zobacz więcej

Prezydium Kongresu

dr Grażyna Ciemniak
dr Grażyna Ciemniak
poseł na Sejm RP
dr inż. Krzysztof Napieraj
dr inż. Krzysztof Napieraj
Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko przy RDOŚ
dr inż. Jacek Cieściński
dr inż. Jacek Cieściński
Katedra Ekoinżynierii i Fizykochemii Środowiska
Stanisław Wroński
Stanisław Wroński
pełnomocnik Marszałka ds. Dróg Wodnych
Piotr Szabelski
Piotr Szabelski
Redaktor naczelny Region Plus